SPELA BOLL! Endurablend slår en Grand Slam på Hobokens Washington Street

Vid skärningspunkten mellan Washington Street och 11th Street installerades Endurablend med en baseballlogotyp för att beteckna den första officiellt inspelade organiserade basebollmatchen i juni 1846. Denna korsning markerar den exakta platsen för baseballinfältet.

Staden Hoboken valde också att använda vår Endurablend polymercement-mikro-ytbehandling för att hjälpa till med återupplivandet av Washington Street i centrala Hoboken. Endurablend användes för de grönfärgade cykelbanorna för att hjälpa till att avgränsa den dedikerade körbanan till bilisten och för att förbättra säkerheten för cyklisten. Busshållplatserna behandlades med en röd Endurablend för att hjälpa till att utse busshållplatsen. Båda applikationerna använde ett hexagonmönster för att minimera regnvatten på ytan för att förbättra säkerheten.

Endurablend valdes på grund av sin beprövade meritlista vad gäller hållbarhet, livfulla färger, mångsidighet i designalternativ och enkla underhåll i denna tungt färdade stadsmiljö. Endurablend kommer att täta och skydda beläggningsytan från salter, oljor och UV-nedbrytning.

ZHOBOKEN KORSNING
Hoboken. Washington Street Pressmeddelande 9 januari 2020 pdf2
Hoboken. Washington Street Pressmeddelande 9 januari 2020 pdf3