5 fördelar med trafikdämpande trottoarmarkeringar

Lyx, Av, Röd, Bil, Stopp, På, Asfalt, Korsning, Vid

Trafikdämpande trottoarmarkeringar och ytor gör att kommunerna bättre kan kontrollera bilisters beteende. Genom att styra förare hur de ska bete sig genom en mängd olika signaler på gatan kan du öka fotgängarnas säkerhet och minska risken för olyckor. 

Det primära målet för din trafik lugnande strategi bör vara att sänka fordonshastigheterna. För att åstadkomma detta krävs ofta mer än att installera en synlig skylt för hastighetsbegränsning. 

Förtroendevalda får vanligtvis förfrågningar från berörda väljare angående trafiksäkerhet. Men många vägändringar är dyra. Istället för att lägga en betydande ekonomisk börda på skattebetalarna kan trottoarmarkeringar ge en mer kostnadseffektiv lösning. 

Funderar du på högkvalitativa trottoarmarkeringar för din kommun? Här är några fördelar som du bör ta med i ditt beslut. 

Inga omfattande renoveringar av vägarna

Att renovera vägar kan innebära kostsamma åtgärder som att gräva upp asfalt, göra om asfalten och bredda eller smalna av gatan. Andra faktorer att överväga är helt eller delvis avstängda vägar, omvägar för fotgängare, polisnärvaro på plats och otaliga andra. 

Trottoarmarkeringar erbjuder en mer strömlinjeformad lösning. Genom att helt enkelt modernisera din vägyta kan du spara tid och pengar samtidigt som du skapar effektfulla resultat för dina invånare. 

Tydligare vägbeskrivningar för bilister 

Trottoarmarkeringar kan bidra till att sänka trafikhastigheten och hindra bilister från att flytta ut från anvisade körfält. Några av dessa markeringar du kan placera på din väg inkluderar: 

Övergångsställen för fotgängare

Dessa gångvägar går vinkelrätt mot mötande trafik och ger en säker väg för fotgängare att korsa. Att markera dem med levande, synliga färger kan ytterligare uppmärksamma förarna på deras närvaro. 

Förhindra bump-outs

Trottoarkanter ger extra buffertutrymme mellan bilisters körfält och gångvägar. Detta kommer att bidra till att bilisterna håller sig längre bort från trottoarkanten och minskar risken för olyckor som påverkar trottoarer. 

Upphöjda och spolade korsningar

Upphöjda ytor i korsningar kan höja bilisternas vakenhet. När man kör över ett grövre material blir föraren mer medveten om ändrade vägmönster och är mer benägna att utöva försiktighet som ett resultat. 

Spolade korsningar kan ge tydliga vägbeskrivningar till bilister samtidigt som de förblir plant mot en vanlig vägyta. Utöver vanliga vägar kan dessa också lägga till ytterligare säkerhetsvärde till högtrafikerade parkeringsplatser som skolor och kontorskomplex. 

Axlar och medianer

På stora vägar med hög trafik är det viktigt att ha tillräckligt med utrymme mellan fordonen. Med synliga axel- och mittmarkeringar kan du se till att varje bilist får tillräckligt med utrymme för att köra säkert. 

Varningslappar

Att placera stora, färgglada varningsfläckar på vägar kan signalera en betydande kommande förändring i trafikmönster. Till exempel kan en varningslapp som indikerar en ändrad hastighetsgräns råda bilister att sakta ner innan de går in i en miljö med lägre hastighet. Motorvägar kan också använda varningslappar för att indikera vilka tullbanor som accepterar kontanter eller elektroniska betalningar. 

Cykel- och bussbanor

Cykel- och bussbanor har ökat i popularitet de senaste åren. Människor vill spara på transportkostnader och minska miljöpåverkan. Kollektivtrafik och cyklar tillhandahåller denna lösning. 

Färgglada, väl synliga cykel- och bussbanor kan hjälpa till att förhindra bilister från att köra in i dessa angivna områden. Detta resulterar i en säkrare miljö för busspassagerare att gå ombord på och för cyklister att resa till sina destinationer. 

Hållbarhet 

En högkvalitativ trottoarmarkering motstår slitaget av konstant körning och flyktigt väder. Grundläggande alternativ kommer att kräva tätare återanvändningar, vilket kan öka underhålls- och materialkostnaderna. Välj istället en mer specialiserad lösning som kommer att behålla sin färg och integritet under längre perioder. 

Flera förarsignaler samtidigt 

Trafikdämpande trottoarmarkeringar kan varna bilister på mer än ett sätt. Några av dessa inkluderar: 

  • Vägstrukturer som känns annorlunda under däcken
  • Ljusa, synliga färger som fångar förarens uppmärksamhet 
  • Mönster som tydligt indikerar otillåtna vägutrymmen för fordon 

 

Dessa signaler meddelar förare var de kan och inte kan färdas på en vägyta. Att använda någon av dessa trottoarmarkeringar kommer att hjälpa till att leda trafiken bättre längs avsedda vägar. 

Bättre livskvalitet för alla 

Säkrare vägar ger bättre livskvalitet för både fotgängare och förare. Trottoarmarkeringar ger större sinnesro för alla. Att korsa gator och navigera i trafikmönster blir mer sömlösa processer och riskerna för olyckor minskar avsevärt. 

Skaffa högkvalitativa trottoarmarkeringar för din kommun

På Pavement Surface Coatings har vi investerat otaliga forsknings- och utvecklingstimmar på att utveckla en överlägsen lösning för vägmarkeringslösning. Detta resulterade i vårt unika material som har visat sig mer flexibelt och hållbart än andra liknande produkter på marknaden. 

Vi tror att säkrare vägar är en bra investering för alla kommuner. Oavsett om du styr en stor stad eller ett litet landsbygdssamhälle förtjänar alla att resa fritt och säkert. 

För att lära dig mer om hur du kan förbättra kvaliteten på dina trottoarmarkeringar, vänligen kontakta oss när som helst för mer information.