Staden Las Vegas

Staden Las Vegas hade installerat förformad termoplast med ett tegelmönster på ett övergångsställe av betong. Materialet hade problem med vidhäftning och för tidigt slitage. De lät oss reparera övergångsställena med Endurablend. Vi gjorde detta genom att använda slipmaskiner för att ta bort den befintliga förformade termoplasten. Vi fyllde i skarvarna med EB och la ett tunt lager över hela övergångsstället. Vi lade sedan ner schablonerna och sprayade på tegeldesignen. Staden älskar resultatet och fortsätter att specificera Endurablend för sina dekorativa övergångsställen.