Endurablend för "Cool Streets"

I stadsmiljöer kan asfaltbeläggningar nå topptemperaturer sommartid på 120 till 150 grader Fahrenheit, (50 till 65 grader Celsius) och värma luften ovanför dem, vilket resulterar i ökade energikostnader och har en negativ effekt på vår hälsa och övergripande luftkvalitet. Detta fenomen kallas sommarens "urbana värmeö-effekt". Att ta itu med denna värmeeffekt kommer bara att bli viktigare eftersom världen håller på att urbaniseras snabbt. Ökande temperaturer stressar ekosystemen, ökar frekvensen och varaktigheten av värmeböljor och förvärrar luftföroreningarna. Tillsammans skapar dessa faktorer allvarliga hälsorisker för människor runt om i världen.

Tak och trottoarer täcker cirka 60 procent av urbana ytor och absorberar mer än 80 procent av solljuset som kommer i kontakt med dem. Denna energi omvandlas till värme, vilket resulterar i varmare, mer förorenade städer och högre energikostnader.

I ett försök att bekämpa "Heat Island Effect" har Pavement Surface Coatings introducerat speciella infraröda solreflekterande pigment i Endurablend som dramatiskt kommer att sänka temperaturen på asfaltbeläggningen, vilket resulterar i ett lägre värmeindex, lägre energikostnader och förbättrad luftkvalitet. Dessutom kommer Endurablend att täta och skydda asfaltytan från petroleum, salt och avisningsmaterial och UV-nedbrytning, vilket förlänger livslängden på beläggningen. Endurablend har en förväntad livslängd på 10 år i tung trafik och extrema väderförhållanden.

Coola gator