Cykel- och bussbanor

Cykelbana och bussbana vägmarkeringar

Städer, län och kommuner över hela USA förlitar sig på Endurablend för att markera sina cykel- och bussbanor. Vi är stolta över att vara den bästa tillverkaren och leverantören av cykel- och bussfilsmarkeringar för vägbanor, städer, län och DOT:s i landet. Vägar och motorvägar kan skapa problem mellan bilister, busschaufförer och cyklister eftersom de alla tror att de har företräde.

Alternativet är att skapa en synlig buffrad vägmarkering för cykel, cykel och bussfil för att undvika förvirring och olyckor. Genom att tydligt markera dessa hjälper du inte bara att undvika dessa problem utan också minskar trafikstockningarna.

När vi applicerar Endurablend bussfiler och cykelmarkeringar på vägen kan den installeras med en monolitisk applikation eller med en hexagonmönster. Hexagonmönstret ökar friktionen och minimerar regnvatten på ytan för att hjälpa till att förbättra säkerheten.

Orsaker till att stadsplanerare litar på oss för gröna cykelbanor

Buffrade cykelvägsmarkeringar används för att ange områden på vägen som används av cyklister. Det gör att bilister och cyklister kan köra separat från varandra, vilket skapar en säker trafikmiljö för alla på vägen.

 

här på Pavement Surface Coatings LLC, hjälper vi våra kunder att skapa följande typer av cykelbanor:

  • Konventionella cykelbanor: Används för att ange cykelbanor för cyklister som kör parallellt med bilister och bussförare.
  • Vänster cykelbanor: Gröna cykelbanor hjälper ange körfält på enkelriktade gator delat med en median.
  • Buffrade cykelbanor: Dessa lägger till utrymme mellan cyklisten och parkeringsbanan med gröna markeringar på trottoaren
  • Contra-Flow cykelbanor: Det här är körfält för cyklister som går mot trafikflödet med gröna cykelbanor
  • Cykelvägar: Används för att ge cykelvägsmarkeringar på spår där det inte förekommer motortrafik
  • Prickbehandling i konfliktområden: Dessa används vanligtvis i korsningar, och med cykelvägsmarkeringar ger de cyklister en plats att stanna och vänta på att korsa

Röda bussfilenVarför du ska välja våra vägmarkeringar för röda bussfiler

Bussfilmarkeringar kan hittas på alla ställen där det är mycket trafik, till exempel motorvägar som leder in och ut ur staden, centrumområden och vissa förortsområden.

Du kan vanligtvis se om ett körfält är avsett för bussar eftersom det har röda markeringar eller annan omväxlande färg. Körfältet kommer vanligtvis att vara markerat med orden "Endast buss." Att använda dessa markeringar är en perfekt lösning för både bilister och fotgängare. Att arbeta med en bussfilsmarkeringstillverkare och leverantör som du kan lita på är avgörande för att implementera en smidig och effektiv process.

Det finns bara några av anledningarna till att du ska välja våra vägmarkeringar för bussfiler:

  • Det hjälper till att förhindra att bussar fastnar i en bilkö
  • Förare är uppmärksamma på begränsningarna på en väg med bussfilmarkeringar som de kör på
  • Förbättrade trafikförhållanden för alla som använder vägen med lätt att känna igen bussfilmarkeringar
  • Ökad effektivitet i kollektivtrafiken till följd av lätt igenkännliga vägmarkeringar för bussfiler

Varför Endurablend är den bästa lösningen för cykel- och bussbanor

Endurablend framstår som den ultimata lösningen för markeringar av cykel- och bussfiler, och sätter branschens standard för hållbarhet och synlighet. Som den ledande tillverkaren och leverantören av cykel- och bussvägsmarkeringar förstår vi den avgörande betydelsen av högkvalitativa vägmarkeringar för att säkerställa säkerheten och effektiviteten hos stadstrafiksystem. Vår innovativa Endurablend-produkt är noggrant utformad för att motstå påfrestningarna av tung trafik och ogynnsamma väderförhållanden, vilket gör den till det föredragna valet för kommuner och vägmarkeringsföretag som söker långsiktiga lösningar. Med sin exceptionella vidhäftning till olika trottoarytor och kvarhållande av livfulla färger säkerställer Endurablend att cykel- och bussbanor är tydligt avgränsade, vilket ökar säkerheten för både cyklister och kollektivtrafikanvändare.

Att välja Endurablend för dina cykel- och bussvägsprojekt innebär att samarbeta med en cykel- och bussvägstillverkare och leverantör som prioriterar hållbarhet och prestanda. Som en specialiserad tillverkare och leverantör av körfältsmarkering har vi åtagit oss att tillhandahålla lösningar som inte bara uppfyller utan överträffar industristandarder för miljövänlighet och hållbarhet. Att använda vår Endurablend-lösning ger exakta och effektiva markeringar, vilket säkerställer minimala störningar i stadslivet samtidigt som funktionaliteten och livslängden för dina trottoarmarkeringar maximeras. Oavsett om du uppgraderar befintliga körfält eller påbörjar nya infrastrukturprojekt är Endurablend av Pavement Surface Coatings din garanti för kvalitet, tillförlitlighet och enastående service inom vägmarkeringsområdet.

 

Ring oss gärna 866-215-6120 or Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en av våra trottoarexperter.