Ett ganska flöde av trafik för Jersey Citys 235 Grand Street.

Endurablend installerar dekorativ yta på tidigare Morris Canal Historic Site.

I september installerades vårt Endurablend "Ultra-Thin" ytsystem på en historisk plats i Jersey City, NJ. Platsen på Grand Street var början på den berömda Morriskanalen som byggdes 1824. Den transporterade välbehövligt kol och andra varor från Hudsonfloden genom norra New Jersey och slutade så småningom i anslutning till Delawarefloden vid Phillipsburg, NJ och Easton , PA. Längden på kanalen var 107 mil.

Endurablend användes för att skildra vattenvägen som slingrar sig genom New Jersey. Platsen är på 235 Grand St i Jersey City. Endurablend användes också för gröna cykelbanor och övergångsställen i rött tegel. Jersey City valde Endurablend på grund av dess hållbarhet i tung trafik och extremt väder och dess förmåga att skapa praktiskt taget vilken färg eller design som helst. Endurablend består av en polymermodifierad cement som sprayas på asfalt- och betongytor. Schabloner används för att skapa mönster och mönster. Endurablend kommer att täta och skydda beläggningsytan från salter och avisningsmaterial, oljor, UV och de flesta kemikalier.